top of page
Featured Posts

OM ziet steeds vaker de toegevoegde waarde van Mediation in Strafzaken

Goede resultaten bij mediation in strafzaken leiden steeds vaker tot doorwijzing door OM en rechters. In bijgaande rechtszaak zag de officier van justitie het belang van herstel van de relatie omdat 'de jongemannen elkaar steeds weer zouden tegenkomen in de trein en zij tot het incident goede vrienden waren geweest.'

De herstelgerichtheid van mediation maakt haar tot een waardevolle toevoeging aan de bestaande strafrechtketen.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Find Hans Nijhout on LinkedIn
  • Find Hans Nijhout on Twitter
bottom of page