top of page

WAT IS MEDIATION?

"Problems cannot be solved with the same mind set that created them."

- Albert Einstein (Duits natuurkundige) -

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Procederen kost in de regel veel tijd en geld, maar belangrijker nog: negatieve energie. Bovendien leidt een vonnis van de rechter en/of arbiter lang niet altijd tot een bevredigende oplossing (voor beide partijen). Er is een andere mogelijkheid: mediation.

 

Mediation brengt partijen samen, die zich op basis van vrijwilligheid, gezamenlijk inspannen om hun conflict op te oplossen onder begeleiding van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. De deelnemers houden daarbij zelf de regie (er is geen derde, die over de zaak beslist) en hebben invloed over het tijdspad en de inhoud van de uitkomst.

building bridges.jpeg
bottom of page