WAT IS MEDIATION?

"Problems cannot be solved with the same mind set that created them."

- Albert Einstein (Duits natuurkundige) -

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Procederen kost in de regel veel tijd en geld, maar belangrijker nog: negatieve energie. Bovendien leidt een vonnis van de rechter en/of arbiter lang niet altijd tot een bevredigende oplossing (voor beide partijen). Er is een andere mogelijkheid: mediation.

 

Mediation brengt partijen samen, die zich op basis van vrijwilligheid, gezamenlijk inspannen om hun conflict op te oplossen onder begeleiding van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. De deelnemers houden daarbij zelf de regie (er is geen derde, die over de zaak beslist) en hebben invloed over het tijdspad en de inhoud van de uitkomst.

building bridges.jpeg