top of page

ARBEID & BUSINESS

"We build too many walls and not enough bridges."

 

- Sir Isaac Newton (Engels natuurkundige) -

Tijdens alledaagse werkzaamheden vindt veel communicatie en samenwerking plaats. Dit kan leiden tot conflictsituaties.

In sommige gevallen zelfs zo ernstig dat beide partijen geen mogelijkheden meer zien dan enkel een gang naar de rechter. Vaak loopt daardoor de spanning alleen maar verder op, omdat het traject naar een gerechtelijke uitspraak langdurig kan zijn en de uitkomst ongewis is.

Of het nu gaat om conflicten tussen werkgever en werknemer (arbeidsmediation) of conflicten in, tussen en rondom ondernemingen (business mediation), in beide gevallen biedt mediation de mogelijkheid om nader tot elkaar te komen. Het doel is om tot een toekomstbestendig resultaat te komen waarbij partijen met wederzijds respect samenwerken om tot die oplossing te komen.

Zakelijke conflicten
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een stroeve samenwerking tussen aandeelhouders, bestuur en aandeelhouders, bestuur en toezichthouders binnen een bedrijf. Daarnaast kunnen er ook conflicten tussen bedrijven bestaan over hun samenwerking, invulling van een project of de betaling van een factuur. Hier kunnen ook particulieren of overheden bij betrokken zijn.


Arbeid & Samenwerking
Conflicten op de werkvloer kunnen leiden tot productiviteitsverlies. Ze hebben een negatieve invloed op werkplezier, motivatie en kunnen uiteindelijk ook schade voor de reputatie en verlies van klanten veroorzaken. De (verborgen) kosten van deze conflicten zijn hoog. Niet zelden is (langdurig) uitval van (een) medewerker(s) het gevolg.


Mediation in arbeid en samenwerking kan gaan over het genereren van betere prestaties door goed werkende teams, beter passend werk vinden of op een goede manier uit elkaar gaan. Tijdig een conflict bij de kop pakken, levert dus al snel iets op.

silhouette-light-night-sunlight-tunnel-love-1169066-pxhere.com.jpg
bottom of page