top of page

STRAF & HERSTELRECHT

 

"I have a dream that we won’t have to talk about ‘restorative justice’ because it will be understood that true justice is about restoration, and about transformation. I have a dream."

- Howard Zehr (Amerikaans criminoloog) -

Strafrecht bestaat uit regels, waarvan de samenleving heeft vastgelegd dat bepaalde gedragingen onwenselijk zijn en bestraft moeten worden.

 

In het bestaande strafrechtsysteem staat de dader centraal en wordt de basis gevormd door: straffen, preventie en herstel. Daardoor wordt er met regelmaat voorbij gegaan aan het feit dat een (simpele) strafzaak voor alle betrokken partijen vaak grote gevolgen heeft.

 

Focus op herstel

Om meer recht te doen aan herstel voor alle betrokken partijen is een aantal jaren geleden de mogelijkheid van mediation (restorative justice) in het strafproces ingevoerd. De focus bij herstelrecht ligt op het herstellen van de gevolgen van het gepleegde feit door met de de betrokken partijen over de mogelijke oplossingen te praten.

 

Mediation in het strafrecht is dus betrekkelijk nieuw in Nederland. Zowel verdachten als slachtoffers kunnen daarbij worden doorverwezen naar mediation. Politie, advocaten, officieren van justitie en rechters zijn de verwijzers in strafzaken. In een strafrechtmediation gaat het niet zo zeer om de bewijsvoering, maar meer om de vraag wat nodig is om verder te kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om het nemen van verantwoordelijkheid, oprechte excuses, vergeving, schadevergoeding, erkenning of goede afspraken over hulpverlening of hoe met elkaar om te gaan in de toekomst.

bottom of page