building bridges.jpeg

"VAN ZIN KRIJGEN NAAR ZINGEVEN"

Hans Nijhout

 

MfN Registermediatior

LVV erkend Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

 
STRAF- & HERSTELRECHT

Strafrecht bestaat uit regels, waarvan de samenleving heeft vastgelegd dat bepaalde gedragingen onwenselijk zijn en bestraft moeten worden.

 

In het bestaande strafrechtsysteem staat de dader centraal en wordt de basis gevormd door: straffen, preventie en herstel. Daardoor wordt er met regelmaat voorbij gegaan aan het feit dat een (simpele) strafzaak voor alle betrokken partijen vaak grote gevolgen heeft.

 

Om meer recht te doen aan herstel voor alle betrokken partijen is een aantal jaren geleden de mogelijkheid van mediation in het strafproces (restorative justice) ingevoerd. De focus bij herstelrecht ligt op het repareren van de gevolgen van het gepleegde feit door met de de betrokken partijen te praten over mogelijke oplossingen om de situatie te herstellen.

 
ARBEID &
BUSINESS MEDIATION

Tijdens alledaagse werkzaamheden vindt veel communicatie en samenwerking plaats. Dit kan leiden tot conflictsituaties.

 

In sommige gevallen zelfs zo ernstig dat beide partijen geen mogelijkheden meer zien dan enkel een gang naar de rechter. Vaak loopt daardoor de spanning alleen maar verder op, omdat het traject naar een gerechtelijke uitspraak langdurig kan zijn en de uitkomst ongewis is.

Of het nou tussen werkgever en werknemer (arbeidsmediation) of conflicten in, tussen en rondom ondernemingen (business mediation) gaat, in beide gevallen biedt mediation de mogelijkheid om nader tot elkaar te komen. Het doel is om tot een resultaat te komen waarbij partijen met wederzijds respect samenwerken om tot die oplossing te komen.

 

Neyenz is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en/of partner van:

Resolute Mediation
Mediatorsfederatie Nederland (MfN) Register Mediator
SmallLogo_edited_edited_edited.jpg
images.png
LVV-Gecertificeerd-vertrouwenspersoon_DE

Neyenz Mediator & Vertrouwenspersoon

Berlageplan 69

2728 ED Zoetermeer

  • Contact details
  • callto:+31654237550
  • mailto:mediation@neyenz.nl

© 2018 Neyenz. Alle rechten voorbehouden.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • Mail-White